Жижиглэнгийн болон супермаркетийн шийдэл

Автомат нягтлан бодох бүртгэлийн хурдацтай хөгжихийн хэрээр цахим супермаркетууд аажмаар гүнзгийрч байна.Гудамж, гудамж талбайд байрлах супермаркет, дэлгүүрүүд хяналт, менежментээ хөнгөвчлөх үүднээс кассын системийг ашиглаж эхэлжээ.Кассын системийн зайлшгүй бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн нэг болох ПОС принтер нь удаан эдэлгээтэй, цаасыг солиход хялбар, нарийн төвөгтэй орчинд дасан зохицох чадвартай байхыг шаарддаг.

Жижиглэнгийн худалдаа, супермаркетийн шаардлагад үндэслэн SPRT нь хэрэглэгчдийн янз бүрийн шаардлага, хэрэглээний талбарт нийцүүлэн хэд хэдэн хэвлэгчийн загварыг боловсруулсан.

Санал болгож буй загвар: P-POS88V, SP-TL21N, SP-POS890, Y33.