Эмнэлгийн шийдэл

Панел принтерийн мэргэжлийн, туршлагатай үйлдвэрлэгчийн хувьд эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хөгжүүлдэг олон компаниуд биднийг олж, принтерээ төхөөрөмждөө нэгтгэдэг.Өндөр тогтвортой байдал, төгс техникийн дэмжлэгтэйгээр принтерүүд муруйн график, цаг тухайд нь мэдээлэл, дурын шинжилгээний үр дүнг хэвлэх боломжтой эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг жигд ашиглаж байна.

Өндөр нийцтэй байдал, янз бүрийн суулгацын хэмжээ нь принтерүүдийг суулгах, програмчлахад хялбар болгодог.

 

Санал болгож буй загвар: DVII, D10, DIII, DIV, D9, D8, D11, D12, D17, E3, E4, E5, EU805, EU807.