Багаж хэрэгсэл ба төхөөрөмжийн шийдэл

Үйлчлүүлэгчдийн тогтвортой байдал, нийцтэй байдлын шаардлагыг хангахын тулд SPRT принтерийн технологи, дизайныг байнга шинэчилж байдаг.Бид бүх төрлийн багаж, төхөөрөмжид илүү тохиромжтой олон төрлийн самбар хэвлэгчийг боловсруулж, сайжруулсан.

Өндөр нийцтэй байдал, суурилуулалтын янз бүрийн хэмжээ нь принтерийг янз бүрийн хэрэгсэл, төхөөрөмжид суулгахад хялбар болгодог.

Санал болгож буй загвар: DVII, D10, DIII, DIV, D9, D8,D11,D12, D17, E3, E4, E5, EU805, EU807